chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Bezspoinowe systemy ociepleń Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Bezspoinowe Systemy Ociepleń

Czytaj więcej chemia budowlana - Taras. Prywatna strefa relaksu

Zaprawa murarska z trasem do klinkieru

Zaprawa murarska do klinkieru

  właściwości  

- zwiększona odporność na wykwity
- paroprzepuszczalna
- do murowania i spoinowania
- do grubych spoin 6 - 40 mm
- wytrzymałość na ściskanie - kategoria M5

  zastosowanie  

Zalecana do klinkieru - przeznaczona do prac murarskich z użyciem cegieł i kształtek klinkierowych.
6 kolorów - pasujących do typowej kolorystki klinkieru: szary, beżowy, ciemnoszary, grafitowy, ceglasty i ciemnobrązowy.
Stosowana do murowania na tradycyjne, grube spoiny - zalecana grubość warstwy od 6 do 40 mm.
Pozwala na wznoszenie elementów konstrukcyjnych i ozdobnych - ścian zewnętrznych i osłonowych, studzienek, słupów, murów ogrodzeniowych lub innych tego typu elementów ozdobnych bądź konstrukcyjnych. Umożliwia jednoczesne murowanie i spoinowanie ścian lub okładzin. Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru - cegły, bloczki, pustaki - stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu.
Rodzaj murowanych elementów - klinkier oraz inne elementy tego typu o małej nasiąkliwości (3 - 8%), cegły, pustaki, bloczki.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg
Elementy klinkierowe powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. W czasie składowania należy chronić je przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem. W związku z możliwością wystąpienia niewielkich różnic w odcieniach kolorów pomiędzy cegłami z różnych partii produkcyjnych, zaleca się przed rozpoczęciem pomieszać cegły pochodzące z kilku palet.
Warunki pogodowe
Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace należy prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C. W trakcie robót oraz po ich zakończeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy należy osłaniać folią lub matami, zabezpieczającymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, spowodowanym działaniem wiatru i słońca. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się również, by nie rozpoczynać robót, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu najbliższych dni opady deszczu lub obniżenie temperatury. Ponadto, murowana konstrukcja i jej fundamenty muszą być zabezpieczone odpowiednimi izolacjami przed niekontrolowanym napływem wilgoci, np. podciąganej kapilarnie z podłoża.

Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.

Murowanie jednoetapowe
Murować należy na „pełną spoinę", gdyż ograniczy to możliwość przenikania wody opadowej do wnętrza przegrody. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy. Do profilowania spoiny należy wcześniej przygotować odpowiednie narzędzie o zaokrąglonym przekroju, z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczęcia profilowania spoin uzależniony jest od warunków atmosferycznych, chłonności cegły i związanej z tymi czynnikami szybkości wiązania zaprawy. Powinien on nastąpić w kilkanaście lub kilkadziesiąt minut od jej położenia, w momencie kiedy przyłożony do świeżej zaprawy palec nie ulega już zabrudzeniu. Uwaga - stopień związania zaprawy w trakcie spoinowania musi być taki sam dla całej powierzchni muru.

Murowanie dwuetapowe
W celu uzyskania równych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, można posłużyć się odpowiednio przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana grubość 10 -f- 12 mm), układanymi na wymurowanej warstwie cegieł, wzdłuż jej krawędzi. Pierwszy etap - murowanie - polega na połączeniu cegieł zaprawą murarską, z pozostawieniem miejsca na spoinę (zaprawą murarską wypełnia się jedynie przestrzeń pomiędzy listewkami). Spoinowanie tak wykonanego muru należy rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia pierwszego etapu, używając do tego celu również ZAPRAWY MURARSKIEJ ATLAS Z TRASEM
- Na wyodrębnionym fragmencie należy stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania używać zawsze takiej samej ilości wody zarobowej.
- Szczególną uwagę należy zwracać na czystość układania kolejnych elementów. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegły, zabrudzenie należy jak najszybciej usunąć (najlepiej na sucho).
- Niedostosowanie się do zaleceń i wymagań, dotyczących przygotowania zaprawy, jej użycia i pielęgnacji, może powodować powstawanie wykwitów solnych i wapiennych. Proces tworzenia się wykwitów jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym stosowaniu zapraw cementowych i nie jest bezpośrednio związany z użyciem ZAPRAWY MURARSKIEJ ATLAS Z TRASEM - DO KLINKIERU. Sole powodujące wykwity mogą pochodzić z innych zapraw, z podłoża lub z samych elementów klinkierowych.
- Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.
- Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać - pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
- Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002%.
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,6 kg / dm3
Gęstość objętościowa masy: (po wymieszaniu) ok. 1,65 kg / dnf
Gęstość w stanie suchym: ok. 1,8 kg / dnf (po związaniu)
Proporcje mieszania: 0,14 - 0,16 l / 1 kg woda / sucha mieszanka 3,5 - 4,0 l / 25 kg
Min. / max. grubość zaprawy: 6 mm / 40 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości zaprawy do pracy: ok. 3 godziny
Jesteś w dziale:

Docieplenia

Nowości produktowe w BSO
Tynki do dociepleń
Farby fasadowe
Akcesoria i narzędzia BSO
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt