chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Bezspoinowe systemy ociepleń Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Bezspoinowe Systemy Ociepleń

Czytaj więcej chemia budowlana - Taras. Prywatna strefa relaksu

ATLAS Zaprawa Klejowa Uelastyczniona

Klej uniwersalny 2-10 mm – typ C1TE

  właściwości  

Dwukrotnie zwiększona grubość warstwy sklejenia - od 2 do 10 mm - pozwala na przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich nierównościach. Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry" - zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy eliminuje spływ kleju, co pozwala na rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.
Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię i dzięki temu minimalizować czas pracy.

  zastosowanie  

Idealna do łazienek, kuchni, korytarzy, schodów i niewielkich powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz budynków - trwale przykleja płytki wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane użycie kleju odkształcalnego.
Wyrównuje podłoża mineralne - może być używana do szpachlowania powierzchni ścian i wylewek.
Umożliwia murowanie cienką warstwą - można nią wykonywać drobne prace murarskie podczas wykańczania pomieszczeń.
Możliwe jest rozszerzenie zakresu jego stosowania - po dodaniu EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS można go używać na podłożach narażonych na odkształcenia termiczne i mechaniczne, np. na płytach g-k, na ogrzewaniu podłogowym lub ściennym.
Rodzaje podłoży - beton, zaprawy naprawcze, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, wylewki cementowe i anhydrytowe, nieotynkowane ściany z cegieł, ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, elementów silikatowych.
Rodzaj przyklejanych płytek - o małym i średnim formacie; o średniej nasiąkliwości; ceramiczne (glazura, terakota, gres, mozaika), cementowe, kamienne itp.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
5 kg, 10 kg, 25 kg
Paleta: 1100 kg w workach 5 kg, 1100 kg w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg.
Podłoże powinno być:
- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla nowych tynków oraz jastrychów cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw ATLAS) min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
- dla jastrychów anhydrytowych - min. 2 - 3 tygodnie,
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni,
- suche - wolne od kałuż,
- równe - maksymalna grubość kleju to 10 mm,
- oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podłoże pokryte glonami, grzybami itp. należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS,
- zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS - gdy podłoże ma nadmierną chłonność,
- GRUNTO-PLAST - gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Przygotowanie kleju:
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Stosując klej z dodatkiem EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS, należy wsypać go do wodnego roztworu emulsji, zachowując proporcje: 10 kg suchej mieszanki na roztwór z 1 kg emulsji i 1,7 litra wody. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Klej z dodatkiem EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin.

Nanoszenie kleju:
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Przyklejając płytki na podłodze lub na zewnątrz budynku klej, należy nakładać zarówno na podłoże, jak i na płytkę.

Przyklejanie płytki
Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. Powierzchnia styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa - min. 2 / 3 powierzchni płytki. W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.

Korygowanie położenia płytki:
Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia.

Fugowanie i użytkowanie okładziny:
Wchodzenie na okładzinę i fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie 3 dni.
- Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
- Mocując płytki na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, niełatwych do oczyszczenia) zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 h.
- Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony i zależy od chłonności podłoża i warunków cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu. Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem
ATLAS SZOP.
- Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać - pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
- Klej przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002%.
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,45 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu): ok. 1,65 kg/dm3
Proporcje mieszania (woda/sucha mieszanka):
0,21 – 0,24 l / 1 kg
1,05 – 1,2 l / 5 kg
2,1 – 2,4 l / 10 kg
5,25 ÷ 6,00 l / 25 kg
Min/max. grubość kleju: 2 mm / 10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania: 5 minut
Żywotność: ok. 4 godziny
Czas otwarty: min. 30 minut
Korygowalność: 10 minut
Wchodzenie na posadzkę: po ok. 24 godzinach
Fugowanie: po ok. 24 godzinach
Pełne obciążanie: po ok. 3 dniach

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

Docieplenia

Nowości produktowe w BSO
Tynki do dociepleń
Farby fasadowe
Akcesoria i narzędzia BSO
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt