chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Bezspoinowe systemy ociepleń Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Bezspoinowe Systemy Ociepleń

Czytaj więcej chemia budowlana - Skuteczna ochrona przed wilgocią

Atlas Złoty Wiek TRP

Podkładowy tynk renowacyjny

  właściwości  

- odporny na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- do nakładania ręcznego lub maszynowego
- wodoodporny
- mrozoodporny

  zastosowanie  

- do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
- zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
- opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA
- zalecany na podłożach o średnim i wysokim stopniu zasolenia.
- stanowi warstwę wyrównującą - umożliwia uzyskanie równomiernej grubości tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR; jest również pierwszą warstwą pochłaniającą i magazynującą sole z materiału podłoża
- charakteryzuje się bardzo wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma wysoką zdolność do magazynowania krystalizujących soli
- duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewniają doskonałą paroprzepuszczalność warstwy, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki papierowe: 25 kg
Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża. Zastosowanie podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP zalecane jest w przypadku średniego i wysokiego stopnia zasolenia. W pozostałych przypadkach tynk renowacyjny ATLAS ZŁOTY WIEK TR można nanosić bezpośrednio na wykonaną obrzutkę renowacyjną ATLAS ZŁOTY WIEK TRO. Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu budowy. Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej ATLAS ZŁOTY WIEK TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości ok. 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach, można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP.
Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać za pomocą agregatów tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie równomiernej grubości warstwy tynku, minimum 10 mm na całej powierzchni. Tynku nie zacierać, po wstępnym związaniu jego powierzchnię przeciągnąć szczotką z twardym włosiem lub ostrą miotłą w kierunku poziomym - ma to na celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej powierzchni, zapewniającej optymalną przyczepność dla kolejnej warstwy, czyli tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
- Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
- Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka: 5,25 l / 25 kg
Czas gotowości zaprawy do pracy: ok. 2 godziny
Porowatość: > 45 %
Min. grubość warstwy: 10 mm
Max. grubość warstwy: 20 mm
Zużycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac: od + 5 °C do + 30 °C
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002 %
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, renowacyjna (R),do stosowania wewnątrz i na zewnątrz: CE 09
Reakcja na ogień - klasa: A1
Przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 - FP:B
Kategoria wytrzymałość na ściskanie: CS II (1,5 – 5,0 N/mm2)
Absorpcja wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: ≥ 0,3 kg/m2 po 24 godzinach
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: ≤ 5 mm
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, ě: ≤ 15
Współczynnik przewodzenia ciepła, (wartość tabelaryczna): 0,47 W/mK (ë10, dry)
Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1500 kg/m3
Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania: ≤ 3 %
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i odmrażania: CS II

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

Docieplenia

Nowości produktowe w BSO
Tynki do dociepleń
Farby fasadowe
Akcesoria i narzędzia BSO
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt