chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Bezspoinowe systemy ociepleń Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Bezspoinowe Systemy Ociepleń

Czytaj więcej chemia budowlana - Skuteczna ochrona przed wilgocią

Atlas Złoty Wiek TRO

Obrzutka renowacyjna

  właściwości  

- opracowana zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA
- charakteryzuje się wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
- wodoodporna
- mrozoodporna

  zastosowanie  

- zalecana w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
- do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- stanowi warstwę szczepną pomiędzy podłożem a właściwą warstwą tynku renowacyjnego lub podkładowego tynku renowacyjnego
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki papierowe: 25 kg
Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża. W przypadku średniego i wysokiego stopnia zasolenia, przed nakładaniem właściwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR, zastosować podkładowy tynk renowacyjny ATLAS ZŁOTY WIEK TRP, w przypadku niskiego stopnia zasolenia tynk renowacyjny ATLAS ZŁOTY WIEK TR nanosić bezpośrednio na obrzutkę. Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz na bieżąco usuwać z placu budowy. Podłoża o nadmiernej chłonności zwilżyć wodą.
Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Obrzutkę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ok. 5 mm, tworząc ażurową warstwę, pokrywającą maksymalnie 50 % powierzchni podłoża. Uzyskanej powierzchni nie należy wyrównywać ani zacierać. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP. W czasie wysychania obrzutki wewnątrz budynku należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, natomiast na zewnątrz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
- Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
- Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka: 5,25 l / 25 kg
Czas gotowości zaprawy do pracy: ok. 4 godzin
Zużycie: ok. 5 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 5 mm i powierzchni pokrycia 50%
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac: od + 5 °C do + 30 °C
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002 %
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, ogólnego przeznaczenia (GP),do stosowania wewnątrz i na zewnątrz: CE 09
Reakcja na ogień - klasa: A1
Przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 - FP:B
Kategoria wytrzymałość na ściskanie: CS IV (≥ 6 N/mm2)
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym : W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, ě: ≤ 15
Współczynnik przewodzenia ciepła, (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK (ë10, dry)
Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1800 kg/m3
Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania: ≤ 3 %
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i odmrażania: CS IV

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

Docieplenia

Nowości produktowe w BSO
Tynki do dociepleń
Farby fasadowe
Akcesoria i narzędzia BSO
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt