chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Bezspoinowe systemy ociepleń Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

Bezspoinowe Systemy Ociepleń

Czytaj więcej chemia budowlana - Taras. Prywatna strefa relaksu

ATLAS PROGRES MEGA BIAŁY

Elastyczny, grubowarstwowy klej do gresu polerowanego – typ C2E S1

  właściwości  

Silnie wiąże gres z podłożem. Doskonale adhezyjnie współpracuje z gładką i nienasiąkliwą powierzchnią gresu - w porównaniu z klejami uniwersalnymi, posiada zwiększoną ilość żywic redyspergowalnych, dzięki którym jest w stanie silnie i trwale połączyć się z płytką gresową, bez konieczności wnikania w jej strukturę. W praktyce, klejami PROGRES przykleić można płytki dowolnego rodzaju, natomiast klejami uniwersalnymi tylko płytki nasiąkliwe.
Wypełnia całą przestrzeń pod płytką - eliminuje powstawanie pod nią pustek powietrznych i gromadzenie się w nich wody (zamarzająca woda powoduje odspajanie płytek).
Zapewnia całkowite podparcie płytkom bardzo dużych formatów - eliminuje możliwość ich pękania, w skutek uderzenia lub nacisku.
Ułatwia poziomowanie płytek - dodanie wody w ilości maksymalnej dla wskazanego przedziału pozwala na uzyskanie półpłynnej konsystencji kleju, pomagającej w poziomowaniu okładziny.
Jest wysokoelastyczny - odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm.
Posiada zwiększoną przyczepność - minimalna przyczepność wynosi 1 N / mm2. Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię.

  zastosowanie  

Zalecany do płytek z gresu polerowanego - klej oparty jest na białym cemencie, dzięki czemu nie powoduje przebarwień na powierzchni gresu polerowanego i innych płytek o strukturach mogących ulegać zmianom kolorystycznym w kontakcie z szarym cementem.
2 w 1 - jednocześnie wyrównuje podłoże i przykleja płytki - jest klejem grubowarstwowym (grubość warstwy do 2 cm), nie trzeba wykonywać dodatkowej wylewki wyrównującej.
Idealny do okładzin narażonych na odkształcenia - dzięki swej elastyczności kompensuje naprężenia:
- termiczne - na balkonach, tarasach, ogrzewaniu podłogowym
- mechaniczne - na stropach drewnianych, na elastycznych hydroizolacjach typu WODER E lub WODER DUO.
Umożliwia mocowanie płytek na trudnych podłożach - takich jak: płyty OSB, lastryko, „płytka na płytkę", a także silnie przylegające warstwy z mas bitumicznych (po parkietach), z klejów (po płytkach PVC) itp.
Pozwala na wyprofilowanie niewielkiego spadku w warstwie kleju - możliwość uzyskania plastycznej konsystencji kleju i szeroki zakres grubości umożliwiają wykonanie niewielkich spadków.
Rodzaje podłoży - wymienione powyżej podłoża trudne lub odkształcalne oraz wylewki cementowe i anhydrytowe.
Rodzaje przyklejanych płytek - średniego i dużego formatu; gres polerowany oraz inne o wysokiej nasiąkliwości (ceramiczne, kamienne itp.) nieodporne na przebarwienia spowodowane kontaktem z szarym cementem.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg
Podłoże powinno być:
stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla jastrychów anhydrytowych - min. 2 - 3 tygodnie,
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni,
suche - wolne od kałuż,
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku; podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS - gdy podłoże ma nadmierną chłonność,
- GRUNTO-PLAST - gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Przygotowanie kleju:
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Nanoszenie kleju:
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować, używając pacy ząbkowanej, najlepiej z zębami półokrągłymi.

Przyklejanie płytki:
Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. Zaleca się nakładać na podłoże taką ilość kleju, aby po dociśnięciu płytki zdołał wypełnić całą przestrzeń pod nią, zachowując zakładaną grubość warstwy.

Korygowanie położenia płytki:
Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia.

Fugowanie i użytkowanie okładziny:
Fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.
- Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
- Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.
- Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem
ATLAS SZOP.
- Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać - pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
- Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002%.
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,35 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu): ok. 1,75 kg/dm3
Proporcje mieszania (woda/sucha mieszanka): 0,21 ÷ 0,24 l / 1 kg, 5,25 ÷ 6,00 l / 25 kg
Min/max. grubość kleju: 4 mm / 20 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania: ok. 5 minut
Żywotność: ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy: min. 30 minut
Korygowalność: ok. 10 minut
Wchodzenie na posadzkę: po ok. 24 godzinach
Fugowanie: po ok. 24 godzinach
Pełne obciążanie: po ok. 3 dobach

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

Docieplenia

Nowości produktowe w BSO
Tynki do dociepleń
Farby fasadowe
Akcesoria i narzędzia BSO
Copyright 2019 chemia budowlana .info
partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt