chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Bezspoinowe systemy ociepleń Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa
chemiabudowlana.info » BSO » BSO - systemy na XPS » System ATLAS XPS

System ATLAS XPS

27.09.2009
ATLAS XPS jest złożonym systemem izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-07/0316, wydaną w oparciu o wytyczne do europejskich aprobat technicznych zawarte w ETAG 004:2000.

Chemia budowlana - System ATLAS XPS

Idea systemu opiera się na zastosowaniu jako materiału termoizolacyjnego płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), które w zestawieniu z wyrobami wchodzącymi w skład systemu ociepleń ATLAS, tworzą specjalistyczne rozwiązanie materiałowe. Ze względu na właściwości oraz rodzaj materiału termoizolacyjnego, system ATLAS XPS przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem cokołów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych.
Przeczytaj również: System ATLAS ROKER G
REKLAMA:


Zastosowanie systemu ATLAS XPS umożliwia:
- nadanie wymaganej izolacyjności cieplnej ścianom zewnętrznym,
- zwiększenie trwałości ścian zewnętrznych poprzez zabezpieczenie ich przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych,
- uzyskanie trwałej izolacji cieplnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci i czynniki biologiczne (gnicie),
- stosowanie na całych elewacjach jednego rodzaju materiału termoizolacyjnego (płyty XPS mogą być stosowane również poniżej poziomu gruntu) lub w zależności potrzeb łączenie ze sobą na jednej elewacji różnych materiałów termoizolacyjnych - system jest kompatybilny ze złożonym systemem izolacji cieplnej ATLAS z płytami ze styropianu EPS (według ETA-06/0081).

Technologia ocieplenia polega na zamocowaniu do podłoża izolacji termicznej z płyt z polistyrenu ekstrudowanego i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej oraz, opcjonalnie, powłoki malarskiej. ATLAS XPS może być stosowany jako system wyłącznie klejony lub klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym. System może być stosowany na nowo wznoszonych bądź eksploatowanych zewnętrznych powierzchniach pionowych ścian budynków (tynkowanych lub surowych), wykonanych z elementów murowych lub klejonych, takich jak cegły i bloczki (ceramiczne, wapienno piaskowe, kamienne, z betonu komórkowego) albo z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci prefabrykatu). Może być również mocowany na powierzchniach elementów budowlanych poziomych lub nachylonych, pod warunkiem, że nie są one wystawione na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Mogą to być stropy nad przejazdami, a także ściany wewnętrzne i stropy (od strony sufitów) garaży lub piwnic sąsiadujących z pomieszczeniami ogrzewanymi. Podłoże, na którym zostanie zastosowany system ATLAS XPS, powinno posiadać klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1 d0 według EN 13501-1.

Właściwości


Parametry systemu i jego poszczególnych elementów zapewniają prawidłowo zaprojektowanemu i wykonanemu ociepleniu spełnienie wszystkich zakładanych dla zamierzonego zakresu stosowania wymagań technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych.
System ATLAS XPS w zakresie reakcji na ogień został sklasyfikowany według EN 13501-1 jako:
B – s2, d0 dla układu z płytami XPS o grubości nie większej niż 200 mm, wykończonego tynkiem mineralnym ATLAS CERMIT bądź tynkiem silikatowym ATLAS SILKAT, z powłoką dekoracyjną z farby akrylowej ATLAS ARKOL E, silikatowej ATLAS ARKOL S, silikonowej ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL.
C – s2, d0 dla układu z płytami XPS o grubości nie większej niż 200 mm, wykończonego tynkiem akrylowym ATLAS CERMIT bądź tynkiem silikonowym ATLAS SILKON, z powłoką dekoracyjną z farby akrylowej ATLAS ARKOL E, silikatowej ATLAS ARKOL S, silikonowej ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL.
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego mają dużą wytrzymałość i zwartą, zamknietokomórkową strukturę, dzięki czemu można je łatwo i dokładnie docinać, uzyskując proste krawędzie bez charakterystycznych dla styropianu odpadających kulek. Pomiędzy sąsiadującymi płytami nie tworzą się wówczas wolne przestrzenie powodujące liniowe mostki termiczne. Niska wodochłonność warstwy zbrojonej i poszczególnych warstw wykończeniowych (nie większa niż 0,5 kg/m2 po 24h w każdym z wariantów), w połączeniu z odpornymi na działanie wody płytami XPS (parametry izolacyjne płyt nie ulegają zmianie pod wpływem wilgoci), sprawiają że system ATLAS XPS jest trwałym rozwiązaniem o niezmiennych w czasie, doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Wszystkie elementy złożonego systemu ATLAS XPS zabezpieczone są przed działaniem mikroorganizmów za pomocą specjalnych, odpornych na warunki atmosferyczne dodatków o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i algobójczych, natomiast płyty z polistyrenu ekstrudowanego są odporne na działanie korozji biologicznej i gnicie. W zakresie odporności na uderzenie, bez względu na układ warstw wykończeniowych, system został sklasyfikowany w III kategorii użytkowania (z jedną warstwą siatki z włókna szklanego). Prawidłowo zaprojektowany układ zapobiega powierzchniowej i wewnętrznej kondensacji pary wodnej. Opór dyfuzyjny, wyrażony w równoważnej grubości warstwy powietrza Sd dla najmniej korzystnego układu warstw wykończeniowych systemu (łącznie z powłoką malarską), wynosi jedynie 0,49 m.
Przeczytaj również: System ATLAS ROKER

Elementy systemu:


Elementami systemu ATLAS XPS mogą być tylko wyroby zapisane w treści ETA-07/0316, wskazane poniżej.

1. Mocowanie podstawowe
Do przyklejania termoizolacji można użyć jednej z zapraw klejących:
- ATLAS STOPTER K-10,
- ATLAS STOPTER K-20,
- ATLAS HOTER S
- ATLAS HOTER U.

2. Warstwa izolacji termicznej
Termoizolację stanowią płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), produkowane według EN 13164, klasy reakcji na ogień minimum E, o maksymalnej gęstości 40 kg/m³ i grubości 20÷200 mm, oznaczone poniższymi kodami:
- XPS-EN 13164-T2-CS(10/Y)200-DS(TH)-TR100-WL(T)1,5
- XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DS(TH)-TR100-WL(T)1,5
Przeczytaj również: System ATLAS STOPTER
3. Mocowanie dodatkowe
Dodatkowe mocowanie wykonuje się za pomocą łączników:
- EJOT Ejotherm ST U według ETA-02/0018,
- EJOT Ejotherm NT U według ETA-05/0009,
- EJOT Ejotherm STR U według ETA-04/0023,
- EJOT SDM-T plus U według ETA-04/0064,
- HILTI SX-FV według ETA-03/0005,
- HILTI SD-FV 8 według ETA-03/0028,
- Fischer TERMOZ 8N według ETA-03/0019,
- Fischer TERMOZ 8U według ETA-02/0019,
- WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT MET ŁIM według ETA-05/0225,
- WKRĘT-MET-ŁFNø8 i WKRĘT MET ŁFM ø8 według ETA-06/0080,
- WKRĘT-MET-ŁFNø10 i WKRĘT MET ŁFM ø10 według ETA-06/0105,
- Koelner KI8M według ETA-06/0191.

4. Warstwa zbrojona:
Warstwę zbrojoną stanowi zaprawa ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego SSA 1363 SM(100) lub VERTEX 145A/AKE 145A/R117 A101.

5. Podkład tynkarski
- ATLAS CERPLAST (pod tynki mineralne i akrylowe)
- ATLAS SILKAT ASX (pod tynk silikatowy),
- ATLAS SILKON ANX (pod tynk silikonowy).
Przeczytaj również: System ATLAS HOTER
6. Wyprawa tynkarska:
- mineralna ATLAS CERMIT SN, SN-MAL lub DR,
- akrylowa ATLAS CERMIT N lub R,
- silikatowa ATLAS SILKAT N lub R,
- silikonowa ATLAS SILKON N lub R.

7. Preparaty gruntujące:
- ATLAS ARKOL SX (pod farbę silikatową),
- ATLAS ARKOL NX (pod farbę silikonową).

8. Powłoka malarska:
- akrylowa ATLAS ARKOL E,
- silikatowa ATLAS ARKOL S,
- silikonowa ATLAS ARKOL N,
- silikonowa ATLAS FASTEL.

9. Elementy uzupełniające – profile wykończeniowe
- Profil okapnikowy z siatką zbrojącą – PCV 10/2500 - biały,
- Profil narożnikowy z siatką zbrojącą – PCV 23/2500 - biały,
- Profil przyokienny z siatką zbrojącą – PCV 6/2400 - biały,
- Profil przyokienny z siatką zbrojącą – PCV 9/2400 - biały,
- Profil dylatacyjny fasadowy prosty z siatką zbrojącą – PCV 10-30/p/2000 - biały,
- Profil dylatacyjny fasadowy kątowy z siatką zbrojącą – PCV 10-30/k/2000 – biały,
- Profil podparapetowy z siatką zbrojącą – PCV 15/2000 – biały,
- listwy cokołowe z PVC,
- listwy cokołowe z aluminium.

Technologia wykonania


Zarówno podczas projektowania jak i w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych z zastosowaniem systemu ATLAS XPS należy uwzględniać wymagania ETAG 004:2000, Aprobaty ETA-07/0316 oraz przepisów technicznych i prawnych aktualnie obowiązujących w kraju, w którym system będzie zastosowany. Dotyczy to w szczególności wymagań w zakresie izolacyjności przegród budowlanych, wymagań energetycznych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków rozpoczęcia i prowadzenia robót. Ponadto, wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach technicznych firmy ATLAS i Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu. Dokumentacja techniczna powinna być opracowana indywidualnie dla danego obiektu, z uwzględnieniem specyfiki jego lokalizacji i konstrukcji. System ATLAS XPS składa się z nienośnych elementów budowlanych i nie wpływa na stateczność elementów do których jest mocowany. Wartość dodatkowego oporu cieplnego R, jaki ściana uzyskuje po zastosowaniu systemu, należy wyliczyć zgodnie z EN ISO 6946, jako sumę wartości oporu cieplnego wyrobu do izolacji cieplnej oraz oporu cieplnego warstwy wykończeniowej Rrender. W obliczeniach, o ile jest to wymagane zgodnie z EN ISO 6946, należy uwzględnić wpływ mostków termicznych wynikających z zastosowania łączników mechanicznych. System spełnia kryteria zawarte w punkcie 5.1.4.2 ETAG 004:2000, dlatego nie wprowadza się ograniczeń w zakresie długości ściany lub odległości między jego spoinami dylatacyjnymi, o ile nie wynikają one z innych uwarunkowań, w szczególności konstrukcji obiektu, na którym system będzie zastosowany. Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna być osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

Podłoże
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS, ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS. System ATLAS XPS można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. W takich wypadkach do przyklejania termoizolacji należy stosować zaprawę ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności, należy przeprowadzić gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Podłoże powinno być przygotowane tak, aby spełniało wymagania ETAG 004:2000. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża należy wykonać ocenę jego nośności w rzeczywistych warunkach. Wynik (przyczepność) powinien być nie niższy niż 0,08 MPa.

Mocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
Grubość izolacji termicznej powinna być zgodna z projektem technicznym i dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U. Powinien on spełniać wymagania izolacyjności cieplnej przegród określone w aktualnych przepisach prawnych i technicznych. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt XPS, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Gdy nie ma możliwości zastosowania listwy cokołowej (np. gdy warstwa termoizolacji jest grubsza od największego dostępnego wymiaru listwy), na dolnej krawędzi ocieplenia dopuszcza się stosowanie dwóch warstw siatki z włókna szklanego wraz z profilem okapnikowym. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej z płyt XPS. Pierwszy rząd płyt mocujemy, opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy, stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę (pionowe spoiny pomiędzy płytami powinny się mijać). Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku.
Głównym elementem mocującym termoizolację do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy około 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Przy równych i gładkich podłożach dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak by po jej przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm. Do wykonania dodatkowego mocowania izolacji termicznej za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od ich przyklejenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. O ile w dokumentacji technicznej nie sprecyzowano wymagań w tym zakresie, należy zastosować minimum 4 łączniki na każdą płytę (minimum 5 na 1 m2). Użycie łączników mechanicznych zalecane jest w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu płyt o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów. Głębokość zakotwienia dodatkowych elementów mocujących w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna być zgodna z wymaganiami ich producentów. W celu zwiększenia odporności układu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy zamontować profile wykończeniowe. Profile te montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu. Do mocowania profili należy wykorzystać zaprawę klejącą ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U.

Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U. Siatka posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt termoizolacyjnych. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Stosowanie zakładów wymagane jest również w miejscach połączenia właściwej siatki zbrojącej z siatką profili wykończeniowych. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między sąsiadującymi płytami. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach, należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą stalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować. Z uwagi na niewielką grubość wyprawy tynkarskiej i konieczność jej zachowania na całej powierzchni elewacji, pozostawienie jakichkolwiek nierówności na warstwie zbrojonej może uniemożliwić prawidłowe wykonanie wyprawy.

Warstwa wykończeniowa
Zewnętrzną warstwę wykończeniową systemu ATLAS XPS może stanowić samodzielnie wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. W przypadku zastosowania wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN-MAL wymagane jest bezwzględnie wykonanie na niej powłoki dekoracyjno-ochronnej z farby elewacyjnej. Dobór warstwy wykończeniowej powinien zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla ocieplanej ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej należy wykonać warstwę gruntującą z podkładowej z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto, podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków cienkowarstwowych o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania można zastosować farby elewacyjne ATLAS, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierającej blisko 700 pozycji.

Konserwacja systemu


Dla pełnego zachowania właściwości złożonego systemu izolacji cieplnej, jego warstwę wykończeniową należy poddawać okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, oraz konserwacji. Konserwacja powinna obejmować przeprowadzane na bieżąco naprawy przypadkowo uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami bądź innymi powłokowymi materiałami czyszczącymi lub zabezpieczającymi. Do wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych powinny być stosowane wyroby stanowiące elementy systemu ATLAS XPS objętego aprobatą ETA-07/0316 lub inne wyroby ATLAS, których możliwość użycia w tego typu pracach wynika z ich kart technicznych.

Atlas

Autor: Atlas - zobacz wizytówkę firmy

(Oceń ten artykuł):
(0)

Jesteś w dziale:

Docieplenia

Nowości produktowe w BSO
Tynki do dociepleń
Farby fasadowe
Akcesoria i narzędzia BSO
Copyright 2020 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt